Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Kalender

mandag 8. desember 2014

Lisens for spillere født 2002, betalingsfrist 19/12-14

Som det ble informert om på foreldremøtet, skal det betales lisens for spillere som fyller 13 år i 2015, før de kan spille kamp i 2015. Lisens betales av spillerens foresatte.


Hvis det ikke betales lisens for spiller er vedkommende ikke forsikret og får ikke spille kamp i 2015 før lisens betales. Klubben må ha oversikt over hvem som har betalt og ikke før første kamp som er 3. januar, det er derfor viktig at lisensen betales før jul i år.

Det er 2 nivåer på lisensen; LISE og LISE+, de koster hhv kr. 365,- og 457,- for perioden 01.01.2015 - 31.08.2015. Det er valgfritt hvilket nivå dere velger, mer informasjon finner dere på håndballforbundets hjemmesider.

For å kunne betale lisens må spillerne være registrert i Håndballforbundet sine registre, denne registreringen er allerede utført av leder i håndballavdelingen.
(Tilgang til Personlig side hos Håndballforbundet vil bli gitt ved at epostadresser vi har registrert på foresatte registreres av leder i Utleira håndball etter at lisensene er betalt. Det er ikke nødvendig å ha denne tilgangen for å betale lisensen.)

Foresatte til spillerne må gjøre følgende:

  • Betale lisens for valgt nivå innen 19/12-14, med følgende:
  • Bruk spesifikt KID-nr for deres spiller som dere finner på denne linken
  • Kontonr: 7874.05.97301
Hvis dere har spørsmål knyttet til lisensen og betaling av denne, kan dere kontakte leder i Utleira håndball Per Kristian Norddal på epost per.kristian@norddal.eu, eller tlf 416 418 42.


Lagleder