Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Kalender

Forsikring

Barneforsikring i idretten

Forsikringen for barn under 12 år og som er medlem av et idrettslag/særidrettslag, dekkes av Barneforsikringen som NIF har tegnet med IF.

Følgende må være på plass før dekningen gjelder:
·Barnet må være registrert som medlem i Idrettslaget

·Barnet må ha betalt medlemskontigenten


Skulle man ønske å vite mer om Barneforsikringen i IF gå inn på www.idrett.no.