Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Kalender

Trenere og lagledelse

Trenere
Trine Magne (472 75 744) - varsles ved forfall
Nils Andreas Eggen (458 85 695)
Per Kristian Norddal (416 41 842)
Trond Kvam (908 61 114)


Lagleder
Anita Olderø (458 69 013, anita.oldero@gmail.com)

Økonomiansvarlig
Grete Brå (481 64 559)
Lagskonto: 4202.30.71414

Dugnadsansvarlig
Camilla Dahl Larsson (922 84 415, camilla.dahl73@gmail.com)