Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Kalender

onsdag 20. august 2014

Treningstider frem til høstferien

Da er fordeling av halltid frem til høstferien (t.o.m uke 40) klar. Det er dessverre begrenset med halltid og den er fordelt så godt som mulig mellom lagene, treningstider og -steder er lagt inn i kalenderen.

Det varierer fra uke til uke hvor treningen avholdes. Det er derfor viktig at dere holder dere oppdatert på kalenderen, og går inn og sjekker i forkant av hver trening for informasjon.

Det er oppmøte på trening senest et kvarter før treningen starter, slik at guttene er ferdig skiftet og klar til trening når den starter.

Forfall til trening skal varsles, og da til trener Trine Magne.

Det blir ingen organisert fellestransport til og fra trening i år. Ved trening i Nidarøhallen tar guttene buss, og foreldre henter evt avtaler samkjøring. Ved trening i Hoeggen anbefales sykkel, ihvertfall så lenge det er bart og isfritt. Foreldre/foresatte kan gjerne avtale seg imellom om samkjøring hvis det foretrekkes.