Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

Kalender

onsdag 29. januar 2014

Referat foreldremøte 27. januar 2014


Økonomi

 • Økonomien i laget er så bra at vi kan unnlate egenandel på noen cuper fremover. 

Dugnad

 • Pakker med syltetøy og saft fra Hervik.
 • Pakkene må hentes onsdag 26. februar kl. 1800 på Utleira skole.
 • Sosial happening 15. mars kl. 14-16. Skaffe 10 stk. premier til utlodning. Premiene må ha minimum verdi 200 kroner. Alle lag baker minimum 3 kaker eller lignende.

Trening

 • Det har vært en betydelig lettere å kjøre treninger med guttene denne sesongen enn tidligere. Mindre støy og «utenom aktivitet». Dette gjelder for 2002, samt for 2003-guttene som er ny i treningsgruppen.
 • 2003-gutter som har hatt fotballtrening i forkant av onsdagstreninger i høst har vært sliten under treningen. Dette har tidvis medført litt dårligere fokus.
 • Felles oppvarming og styrkeøvelser i forkant av onsdagstreningene har vært positivt. Guttene får nå kjøre deler av oppvarmingen på rundgang, noe som synes å være populært. Videre ser vi at det er behov for fokus på basis styrke.
 • Vi ser framgang for alle guttene mht de tekniske elementene som vi trener på. Den siste måneden er det kjørt mye på finter. Vi vil periodevis ha fokus på ulike elementer.
 • Pasning, mottak og skudd: Spenn i gruppen i forhold til ball-tekniske ferdigheter. Dette gir seg spesielt utslag i forhold til skuddavlevering.
 • Bra oppmøte på onsdagstreningene. Som regel 16-18 stykk. Dette er kjempebra. Fredagstreningene har vært litt mer varierende (men det er vel kanskje å forvente). Stort sett er vi 3 trenere tilstede. Dette gir oss god mulighet til å følge opp den enkelte spiller.
 • Mht treninger framover – Onsdag og fredag blir fast fram til våren når hallene stenger. Det er imidlertid arrangementer i Nidarøhallen som gjøre at fredagstreningene faller bort enkelte ganger.

Kamp

 • Det er satt opp 4 grupper som roteres med 2 grupper til hver kamp. 9 spillere pr kamp. Trenerne mener at dette oppsettet har fungert bra mht praktisk gjennomføring av kampprogrammet.
 • Stor variasjon i prestasjoner fra kamp til kamp – tidvis mistrøstig og tidvis glitrende spill. Dette gjøre at vi på dårlige dager kan tape mot antatt dårligere lag mens vi på gode dager kan slå de antatt beste. Det er dog ikke hvilke grupper som møter til kamp som er utslagsgivende men rett og slett om man «har dagen».
 • En observasjon er følgende – Vi ser jevnt over ut til å spille bedre i 2. enn i 1. omgang. Vi følger derfor at vi trenger hjelp fra foreldrene på å sikre at guttene får mentalt innstilt seg til kamp. Dette innebærer å gjøre unna spising i god tid før kamp og sikre at spilleren er klar for oppvarming i hallen i god tid (minst 30 min) før kamp.
 • Trenerne har gjerne noen arbeidsoppgaver for laget i forkant av kampene. Det vil være fint om foreldrene spurte gutten om hva han har lyst til å prøve på i dagens kamp som et ledd i å bevisstgjøre den enkelte på hva han bør prøve på.
 • Det er en del gutter som ikke har tilstrekkelig selvtillit til å gå på skuddavslutning i kamp. Dette må vi jobbe videre med!

Cuper

 • CSK-Cup i uke 17. Uken etter påske. Blir kamper en av kveldene. Påmelding på hjemmeside.
 • Røros cup til høsten – Håndballavdelingen planlegger å kjøre Røros cup som felles reisecup til høsten.

Håndballskole

 • Vi anbefaller å delta. Stort sportslig utbytte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar